ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုများ

1958

အလုပ်ချိန်

4547351

ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ (တန်)

83

ထုတ်လုပ်မှု အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

23284

လူဦးရေ

19

နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများ

ပညာရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူးပေါင်းပါဝင်သင်ယူမှုပလက်ဖောင်းအပြင် အနုပညာနှင့် အရောင်ပညာဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်များကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏အနာဂတ်ကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အသက်အရွယ်တိုင်းရှိ ကလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည် ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အောင်လက်မှတ်အစီအစဉ်များအပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဒေသခံလူထုအတွင်း စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စွမ်းရည်နှင့် အသိပညာများ ပေးဆောင်ထားပါသည်။

ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဏ္ဍိုင်အောက်ရှိ နယ်ပယ်နှစ်ခုကို အာရုံစိုက်သည်- ကျန်းမာရေးနှင့် သုခချမ်းသာကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူ။ ကျန်းမာရေးနှင့် သုခမဏ္ဍိုင်အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်ရေးအပေါ်ယံလွှာများ လှူဒါန်းခြင်းအပြင် ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမဏ္ဍိုင်အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရပ်ရွာနေရာများကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ဒေသဆိုင်ရာ အစပျိုးမှုများ