ဆေးသုတ်နည်း အဆင့်ဆင့်

ဆေးသုတ်နည်း အဆင့်ဆင့် ဆေးမသုတ်ခင် ဆေးဆရာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးဆရာများ၏  လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုအပ်သော ဆေးပုံး၊ ဆေးအရည်အတွက်များ သိရှိထားရန်နှင့် အဆင်သင့်ထားရှိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ် ( ၁ ) ဆေးမသုတ်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်အချက် ဆေးအလွှာအဟောင်းမှ […]

Read More